Villkor

Tillämplighet

Våra allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med 2015-03-12 och ersätter tidigare av publicerade allmänna villkor.

Säljare

Säljare är Opuvita AB, Sverige. Organisationsnummer 556862-2210.

Vår adress är: Opuvita AB, Landskronavägen 31, 252 32 Helsingborg, Sverige

Om oss

Opuvita är ett företag som äger butiker och varumärken som ligger oss varmt om hjärtat och produkter som vi själva vill använda. Opuvita AB är ett privatägt företag.

Köpare

Endast myndiga personer har rätt att köpa varor från oss.

Vi reserverar oss också för slutförsäljning.

Vi säljer endast till länder i EU samt Norge.

Moms

Våra priser excluderar svensk moms om inte annat anges. På försäljning till Norge eller till företagskunder utanför Sverige som lämnar ett giltigt momsnummer tas inte moms ut.

Oförutsedda händelser

Vi ansvarar inte för ett icke-uppfyllande i händelse av orsaker utanför dess rimliga kontroll (force majeure) inkluderande bland annat strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, valutafluktuationer, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrofer, tekniska problem, fel i dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör. Vi skall ha rätt till en rimlig förlängning av tiden för fullgörelse, dock, om sådan orsak skulle vara längre än 60 kalenderdagar har vardera parten rätt att genom skriftlig underrättelse häva detta avtal utan rätt till ersättning.

Personuppgifter

Vi samlar in besöksstatistik över bland annat: antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken webbläsare du använder och vilket operativsystem. Dessutom sparar vi datum och tid du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information lämnas inte ut, utan används bara för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Om du registrerat dig som kund hos oss hamnar dina uppgifter i vår databas. Denna databas är strikt konfidentiell och hanteras endast av dem som arbetar för oss. Databasen kommer aldrig att visas eller säljas till tredje part. Du har rätt att få ta del av den personinformation som lämnats vid registrering. Vi är skyldiga att på din begäran snarast rätta, spärra eller utplåna personuppgifter.

Cookies

Vi använder av oss cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kan webbläsaren använda den för att visa sidorna enligt dina inställningar. Du som inte accepterar användandet av cookies kan stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i just din webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan som skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Tillämplig lag

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Kan ej tvist lösas av vår kundtjänst så skall den handläggas av svensk domstol. Om någon del av dessa villkor bedöms vara ogiltig eller ej genomförbar av domstol, skall detta inte inverka på giltigheten av villkoren i övrigt. Alla meddelanden skall vara i skrift och tillsändas behörig företrädare för respektive part till den adress som framgår av fakturan. Wienkonventionen om internationella köp av varor äger ej tillämplighet

© 2015 Opuvita AB